INGYENES BÖNGÉSZÉS
Jelszóaktiválás
előfizetőknek
BEJELENTKEZÉS
Elfelejtett
jelszó

Ez a tartalom 457 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-12-02 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: Finisben a globális minimumadó

« Vissza

Mi változott a számviteli törvényben 2023-tól?

2023-03-20

A Számviteli törvény 2023. január 1-jétől több ponton is módosult és új fejezettel egészült ki. Pontosításra került és kibővült a gazdálkodó, a vállalkozók körének meghatározása, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések. A korengedményes nyugdíj a számviteli törvényben is kivezetésre került, intézményét a korhatár előtti ellátás váltotta fel (Sztv. 3., 6. §, 41. §).

Pontosították a létszám fogalmát és egyértelműsítve lett, hogy a munkavállalók átlagos létszáma helyett a munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát kell a beszámolóban bemutatni. 
Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének a jogelőd nélkül alapított vállalkozásokra vonatkozó része kiterjesztésre került a kiválással létrejövő gazdasági társaságokra is [9. § (5a) bek.)].
A 27. § kiegészült a 4a) bekezdéssel, mely szerint egyéb tartós tulajdoni részesedésként kell kimutatni a 3. § (6) bekezdés 3. pontja alá nem tartozó, a 6. § (3) bekezdés szerinti, egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedést is. Ennek értelmében amennyiben az egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedés nem mutatható ki a tulajdoni részesedést jelentő befektetések között, akkor azt egyéb tartós tulajdoni részesedésként kell kimutatni.
Ugyancsak pontosításra került a fejlesztési támogatások aktív időbeli elhatárolásaként történő kimutatása [(Sztv.: 33. § (7)].

Kiegészültek és pontosításra kerültek a törvényben a pótbefizetésre vonatkozó rendelkezések. Ezek szerint a pótbefizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazók körét kiterjeszti a törvény a vállalkozóra, amely már magában foglalja a gazdasági társaság mellett többek között a szövetkezetet is, ill. pontosításra került a pótbefizetések miatti eredménytartalék elszámolás is. Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni a pótbefizetés összegét a lekötött tartalékkal szemben, ha a pótbefizetésből származó követeléséről a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) lemond, a lemondás időpontjával [(Sztv. 37. §, 38. §)].

Egyértelműen meghatározásra került – igaz eddig is így kellett könyvelni – a pénzügyi lízingbe vett, beruházásként elszámolt eszköz miatti hosszú lejáratú, és rövid lejáratú kötelezettség könyvelését, mérlegben történő bemutatását [Sztv. 42. § (5)].
Módosította, kibővítette a számviteli törvény a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó követelményeit. A könyvvizsgálói jelentésben véleményt kell mondani arról, hogy a beszámoló megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell a könyvvizsgáló nyilatkozatát arra vonatkozóan is, hogy az adott üzleti évben a vállalkozás köteles volt-e társaságiadó-információkról szóló jelentést közzétenni [Sztv. 156. § (5) bek. e), o), p)].

Új előírásként került meghatározásra a törvényben a az IFRS-ek szerint összeállító vállalkozónak a VI/A. fejezet kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentésre vonatkozó előírásait is alkalmaznia kell, valamint a Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésadási kötelezettséggel. Ennek értelmében az éves beszámolójukat, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat az IFRS-es szerint összeállító vállalkozásoknak a számviteli törvény kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentésre, valamint a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésre vonatkozó előírásait is alkalmazniuk kell [Sztv. 114/I § (3), (4), 116. § (4)]. 
Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést a legfelső szintű anyavállalatnak kell készítenie, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján az összevont éves bevétele meghaladja a 275 000 millió forintot (Sztv. 134/D-H §). 

A Sztv. módosításait a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell először alkalmazni, de a változások többségét már a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet. 

Kivételt jelent a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés készítése, melyet először a 2024. június 22-én vagy azt követően induló üzleti évre kell alkalmazni.

Szabóné Schmuczer Edit (2023-03-20)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2024 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról