INGYENES BÖNGÉSZÉS
Jelszóaktiválás
előfizetőknek
BEJELENTKEZÉS
Elfelejtett
jelszó

Ez a tartalom 492 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-12-02 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: Finisben a globális minimumadó

« Vissza

Fontos Tao változás 2023-tól a csoportos társasági adóalanyok vonatkozásában

2023-01-11

A 2023-as adótörvénycsomag számos fontos változást tartalmaz a társasági adó tekintetében is. A változások leginkább a csoportos társasági adóalanyokat érintik.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao törvény) lehetővé teszi, hogy csoportos adóalanyiságot válasszanak azok a vállalkozások, amelyek esetében legalább 75 százalékos összefonódás kimutatható. Ezek a vállalkozások a társasági adóban egyetlen adóalanyként számolnak el (integrált adóalapot állapítanak meg) az állami adóhatósággal. A csoportos adóalanyiság esetében azonban nem csak választási lehetőségek vannak. A Tao törvény kiesési/megszűnési esetekkel is számol. A 2022. évi XLV. törvény 14. §-a úgy rendelkezik, hogy a tagvállalatnak megszűnik a csoportos társasági adóalanyisága az alábbi esetekben:

  • adókötelezettsége megszűnése napján, 
  • kilépése napján, 
  • a csoportos társasági adóalany megszűnése napján, 
  • azon a napon, amelyet követő naptól már nem felel meg a tagságára előírt összes feltételnek,
  • végelszámolása, felszámolása, kényszertörlési eljárása kezdő időpontját megelőző nappal, 
  • megszűnése napján, ha az adózó végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg.

A csoportos adóalanyiság megszűnése a társasági adóelőleg fizetését is érinti. A módosítás értelmében a csoporttagság megszűnésére okot adó körülmény napját, illetve a csoportos társasági adóalany megszűnésére okot adó körülmény napját követő 30 napon belül a csoportos társasági adóalany által bevallott adóelőleget meg kell osztani és be kell vallani. A bevallás alapján a csoporttagság megszűnése, illetve a csoportos társasági adóalany megszűnése napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig az adóelőleget megfizetni.

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek

A de minimis támogatásként megjelenő adózás előtti eredményt csökkentő tétel

Az elektromos és a tölthető hibrid személygépjárművek és tehergépjárművek megjelenése miatt egyre több vállalkozás kíván elektromos töltőállomást létesíteni. A Tao. törvény ezt ismét honorálja. Az adózó választása szerint adózás előtti eredményt csökkentő tételként lehet elszámolni az elektromos töltőállomás bekerülési értékét a beruházás befejezésének adóévében. Az adózás előtti eredmény e jogcímen való csökkentésére akkor lesz lehetőség, ha az adóalany a töltőállomás bekerülési értékére (adózás előtti eredményt csökkentő összegre) számított 9 százalék adót de minimis (csekély összegű) támogatásként nyilvántartásba veszi. A változás 2022. december 24-étől hatályos. Továbbra is figyelni kell a 200 ezer euró, illetve a 100 ezer EUR de minimis keretre. 

Az elhatárolt veszteség

Kiegészítésre kerülnek a veszteségelhatárolási szabályok, amelyeket már a 2022. adóévre is alkalmazni lehet (visszamenőleges hatály).
A jelenleg hatályos adótörvény az elhatárolt veszteség (negatív adóalap) felhasználási szabályait aszerint különbözteti meg, hogy a veszteség 2015. január 1-jét megelőzően vagy az után következett be. A jelenleg hatályos szabályok alapján a 2015. előtti veszteséget 2030-ig lehet elhatárolni. A módosító törvény alapján a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteségét legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított korrigált adóévi adóalapnak 50 százalékáig számolhatja el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. A korrekciós tételek a kamatlevonási kapacitás szabályainak figyelembevételéből adódnak. 

A társasági adó devizában történő megfizetése

A 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az adózó az állami adó- és vámhatóság részére bejelentheti, hogy a társasági adó fizetési kötelezettségét amerikai dollárban vagy euróban teljesíti. A bejelentés az adóév első napját megelőző hónap első napjáig az adóév egészére tehető. Előfordulhat, hogy az adózó USD helyett EUR-ra vagy EUR helyett USD-re kíván áttérni. Ebben az esetben a NAV részére történt bejelentését az adóév utolsó napjáig módosíthatja. A bejelentés módosítása a következő adóév első napjától hatályos. Természtesen a magyar forintban történő adófizetésre is vissza lehet térni. A forintra történő visszatérést szintén az adóév utolsó napjáig lehet bejelenteni az állami adóhatóságnak.

A saját jogú nyugdíjas fogalmának bevezetése

A Tao törvény 4. §-a tartalmazza az értelmező rendelkezéseket. A fogalom meghatározások kibővülnek a saját jogú nyugdíjas fogalmával. A Tao. törvény 4. § 30/d. alpontja alapján saját jogú nyugdíjasnak minősül a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény (Tbj.) szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy.

Sándorné Új Éva (2023-01-11)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2024 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról