INGYENES BÖNGÉSZÉS
Jelszóaktiválás
előfizetőknek
BEJELENTKEZÉS
Elfelejtett
jelszó
Ez a tartalom 284 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.
« Vissza

Amit a SZÉP Kártyára adható juttatások 2020. évi szabályairól tudni kell

2020-08-11

A Kormány döntése alapján 2020. április 22-étől megemelkedett a SZÉP Kártyára béren kívüli juttatásként adható támogatás összeghatára, valamint a rekreációs keretösszeg. Minden munkáltatónak érdemes átgondolnia ezt a juttatási lehetőséget, mert a SZÉP Kártyára béren kívüli juttatásként adott összeg az év végéig mentesül a szociális hozzájárulási adó alól is, sőt, a NAV tájékoztatása felhívta a figyelmet arra, hogy az új szabályok szerint a keretösszeg munkáltatónként értendő.

A 2020. április 21-ig érvényes szabályok

A SZÉP Kártya juttatásának szabályait 2020. január 1-jétől 2020. április 21-éig a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdése határozza meg. Eszerint béren kívüli juttatásként adóköteles a SZÉP Kártyára a munkáltató által a munkavállaló részére az adóévben átutalt juttatás, feltéve, hogy
•    a szálláshely alszámlára utalt, szálláshely-szolgáltatásra felhasználható juttatás – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 225 ezer forint;
•    a vendéglátás alszámlára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra felhasználható juttatás – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 150 ezer forint;
•    a szabadidő alszámlára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra felhasználható juttatás – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 75 ezer forint.

Fontos figyelemmel lenni arra, hogy – az Szja tv. rendelkezése szerint – amennyiben a munkavállaló részére több juttató is biztosít támogatást, akkor a keretösszeget együttesen kell figyelembe venni.

Az Szja tv. 71. § (1) bekezdés szerinti béren kívüli juttatásnak az értékhatárt meghaladó része az Szja tv. 70. § (7) bekezdés a) pontja alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül.

Az Szja tv. 70. § (7) bekezdés b) pontja szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá az Szja tv. 71. § (1) bekezdése szerint – az ott meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan – az adóévben biztosított juttatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget meg nem haladó része.

Az éves rekreációs keretösszeg:
a)    ha a munkáltató költségvetési szerv:
–    évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
–    a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
–    évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;
b)    más munkáltató esetében:
–    évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
–    a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
–    évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

A 2020. április 22-étől érvényes szabályok

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a SZÉP Kártyára utalt juttatások tekintetében 2020. április 22. napjától átmenetileg kedvezőbb szabályokat állapított meg.

A Korm. rendelet által megállapított kedvezőbb szabályokat a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 2020. június 18. napjától változatlan tartalommal törvényi szintre emelte.

A Korm. rendelet és az Átmeneti tv. szerint a munkavállalónak a 2020. évben, SZÉP Kártya formájában, béren kívüli juttatásként adható összeg megemelkedett. Eszerint béren kívüli juttatásnak minősül:
–    a SZÉP Kártya szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint (korábban 225 ezer forint) összegig,
–    a SZÉP Kártya vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint (korábban 150 ezer forint) összegig,
–    a SZÉP Kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint (korábban 75 ezer forint) összegig.

A Korm. rendelet hatályba lépését, azaz 2020. április 22. napját megelőzően utalt támogatások béren kívüli juttatásként vagy egyes meghatározott juttatásként meghatározott adókötelezettségét az utalás időpontjában hatályos szabályok szerint kellett megállapítani, tehát az értékhatárok 2020. április 22. napjától történő megemelése az ezen időpontot megelőzően az adóévben elszámolt juttatások adókötelezettségét nem érinti. Tekintettel arra, hogy az önellenőrzésnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott törvényi feltételei nem állnak fenn, ezért a 2020. évben már benyújtott havi ’08-as bevallások önellenőrzéssel nem helyesbíthetőek.

Érdemes kiemelni, hogy az Szja tv. a SZÉP Kártyára az adóévben átutalt juttatásnak béren kívüli juttatásként elszámolható keretösszegét több juttatótól származóan együttvéve határozza meg. Tekintettel arra, hogy ez a korlátozás sem a Korm. rendeletben, sem az Átmeneti tv.-ben nem szerepel, így a keretösszeg 2020. április 22. napjától munkáltatónként értendő. Vagyis, ha a munkavállalónak több munkáltatója van az adóévben, akkor mindegyiktől kaphat például 400-400 ezer forint összegű támogatást a szálláshely alszámlára. Ennek megfelelően 2020. április 22. napját követően nem szükséges a magánszemélytől nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy részesül-e más munkáltatótól SZÉP Kártyára átutalt, béren kívüli juttatásként elszámolt támogatásban.

A Korm. rendelet és az Átmeneti tv. megemelte továbbá az éves rekreációs keretösszeget is. Eszerint a 2020. évben az éves rekreációs keretösszeg:
c)    ha a munkáltató költségvetési szerv:
–    évi 400 ezer forint (korábban 200 ezer forint), ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
–    a 400 ezer forintnak (korábban 200 ezer forintnak) a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
–    évi 400 ezer forint (korábban 200 ezer forint), ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;
d)    más munkáltató esetében:
–    évi 800 ezer forint (korábban 450 ezer forint), ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
–    a 800 ezer forintnak (korábban 450 ezer forintnak) a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
–    évi 800 ezer forint (korábban 450 ezer forint), ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet a 2020. április 22. napján történő hatályba lépése előtt keletkezett, akkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően teljesített adókötelezettséget nem módosította, így a Korm. rendelet hatályba lépése előtt megszűnt munkaviszonyra tekintettel kifizetett juttatások adókötelezettségét utólag nem kell, illetve nem lehet módosítani (önellenőrizni).

A Korm. rendelet a költségvetési szervek tekintetében további változást is tartalmazott. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. § (4) bekezdése szerint „a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot”.

A Korm. rendelet a Kvtv.-től eltérően úgy rendelkezett, hogy „a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – adott juttatások együttes nettó összege – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 2020. évben nem haladhatja meg a 400.000 forintot”.

A Korm. rendelet által megállapított kedvezőbb szabályt a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény 2020. június 18. napjától törvényi szintre emelte.

A béren kívüli juttatást terhelő szociális hozzájárulási adó kötelezettségének változása

A Korm. rendelet mentességet adott a szociális hozzájárulási adó alól a munkáltató által a SZÉP Kártya egyes alszámláira 2020. április 22. napjától 2020. június 30. napjáig utalt béren kívüli juttatások tekintetében.

A 2020. június 30-i határidőt azonban a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet 2020. december 31. napjáig meghosszabbította.

A Korm. rendelet által megállapított mentességet és a mentesség 2020. december 31. napjáig történő érvényesíthetőségét a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 2020. június 18. napjától törvényi szintre emelte.

A vonatkozó időszakban, tehát 2020. április 22. és 2020. december 31. között a munkáltató által a SZÉP Kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó, vagyis ennek megfelelően csupán a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetni.

Érdemes megemlíteni, hogy a SZÉP Kártya alszámláira egyes meghatározott juttatásként utalt összeg után változatlanul kell fizetni a szociális hozzájárulási adót.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

 

Dr. Teszéri-Rácz Ildikó (2020-08-11)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2021 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról