INGYENES BÖNGÉSZÉS
Jelszóaktiválás
előfizetőknek
BEJELENTKEZÉS
Elfelejtett
jelszó
« Vissza

Az adószám szerepeltetése a számlán

2019-10-01

Az adószám elsődleges szerepe, hogy kétséget kizáróan beazonosítson egy adóalanyt. A számla eladói és vevői oldalán egyaránt különös szerepe van az adószámnak, melybe nem mindig gondolunk bele akkor, amikor szinte automatizmusként ráírjuk a számlára ezeket az adatokat.

Az adószám felépítése

 

Több tagállamban elkülönül a társasági adószám és az áfa adószám. Magyarországon erről nem beszélhetünk, mivel jellemzően egyetlen adószámmal rendelkezik egy adóalany. Pontosabban egy adott ügyletnél az adóalanyt egyetlen adószám jellemzi. Extrém esetben egy társaságnak lehet egyszerre több adószáma is (pl. áfa csoport azonosító, tao csoport azonosító, áfa csoporttag adószám, közösségi adószám).

Az adószámot nem lehet egy véletlen generátornak tekinteni, mivel számos információt hordoz magában. Az adószám első nyolc karakterét nevezzük törzsszámnak. A törzsszám kezdete is tartalmaz lényeges információkat. Az 1-es és 2-es karakterrel kezdődő törzsszámok jellemzően társaságokat azonosítanak, a 4-es, 5-ös, 6-os karakterrel kezdődő törzsszámok egyéni vállalkozókat, 7-es karakterrel kezdődő törzsszámok pedig jellemzően adószámos magánszemélyeket. Tehát alapvetően már az adószám kezdete alapján meg tudjuk állapítani, hogy milyen gazdálkodóval állunk szemben.

A speciális adózási forma is kiolvasható az adószámból, például a 171-es kezdetű törzsszám tao csoport azonosítót takar, a 177-es kezdetű törzsszám pedig áfa csoport azonosítót. Tehát a csoportos adóalanyiság nem feltétlenül az adó kódból, hanem már a törzsszámból is látható. Az adókód, amely a kilencedik pozíciót jeleni, elsősorban az áfa tevékenység kódot takarja. Ennek értékei a következők lehetnek:
-    1: alanyi adómentes adóalany
-    2: általános szabályok szerint adózó adóalany
-    3: eva adóalany
-    4: áfa csoporttag
-    5: áfa csoport képviselő
-    6: tao csoport képviselő
Az adószám tizedik és tizenegyedik pozíciójában a megyekód található. A megyekód azt a megyét azonosítja be, ahol az adott adóalany székhelye található, tehát adózási illetőséget határoz meg. A székhely változtatással az adószámnak kizárólag ez a része változik meg, ugyanakkor átalakulás esetén a törzsszám is megváltozik.

A fentiek alapján látható, hogy ha az ügyfelünk megadja az adószámát, akkor annak már önmagában is számos információs értéke van. A következőkben nézzük meg, hogy pontosan mikor, milyen adószámot kell feltüntetni a számlán.

 

Az eladó adószáma

 

Az eladó adószáma az általános szabályok szerint adózó adóalany esetében szinte teljesen egyértelmű. Ettől eltér, ha közösségi értékesítésről beszélünk, mivel ebben az esetben az eladónak a közösségi adószámát szükséges a számlán feltüntetnie.

A csoportos adóalanyiság esetén ugyanakkor már kellő körültekintéssel szükséges eljárnunk, mivel sokszor nehezen megállapítható, hogy mikor milyen adószámot szükséges feltüntetni a számlán.

Áfa csoport azonosítót a csoport tagjának minden esetben fel kell tüntetnie, mivel a csoportos adóalanyiság esetében az áfa csoport az adóalany. Ugyanakkor a csoporttag adószámot az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) 30. § (2) bekezdése alapján a harmadik személlyel kapcsolatos, adózással összefüggő egyéb jogviszonyaiban is fel kell tüntetnie. Tehát ebben az esetben az eladónak két adószáma van, az egyik az adójogi adóalany adószáma, mely a csoportos adóazonosító, valamint a polgári jogi értelemben vett azonosító szám, a csoporttag adószáma.

A tao csoport esetében a fentiek nem érvényesek, a számlán a tao csoport azonosítót nem szükséges szerepeltetni. Ez abból ered, hogy az Art. 114/D. § alapján a tao csoport azonosítót kizárólag a csoportos társasági adóalanyisággal összefüggő esetekben szükséges feltüntetni. Mivel a számla jellemzően nem tartozik a csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos ügyletnek, ezért ezekben az esetekben ezt az azonosítót nem szükséges feltüntetni. A csoportos társasági adóalany nem adóalanya az Áfa törvénynek, ezért az Áfa törvény alapján kiállított számlákon az adóalanyt a saját adószáma azonosítja be.

Egy-egy adóalany életében történhetnek olyan változások, melynek során átalakul, beolvad, vagy kiválik belőle másik adóalany. Ezekben az esetekben az adószám mindig egyértelműen beazonosítja az adóalanyt. Amennyiben például egy átalakulást követően egy olyan számla módosítása történik, amelynek az átalakulás előtti időben történt meg a kiállítása, akkor az adóalany aktuális adószámán történik meg a számla kiállítása.

Más a helyzet az áfa csoportból történő kiválásnak, vagy az áfa csoport felbomlásának. Az áfa csoport esetében a tagok egyetemleges felelősséggel tartoznak az áfa csoport alanyiság alatti időszakban. Így például, ha egy csoporttag kiválik az áfa csoportból, melyet követően kiállít egy olyan módosító számlát, mely a csoport tagság idejében kiállított számlát módosítja, akkor a számlával egy tekintet alá eső okiraton az áfa csoport adószáma jelenik meg.

 

A vevő adószáma

 

A fentiek alapján már sejthetjük, hogy a vevő adószámának a feltüntetése is tartalmaz csapdákat. Először is nézzük meg, hogy egyáltalán mikor kötelező feltüntetni a vevő adószámát.

Amennyiben belföldi adóalany a vevő, akkor az adószámát akkor kötelező feltüntetni, amennyiben fordított adózású ügylet szerepel a számlában, vagy egyenes ügylet esetében a számlában feltüntetett áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. A jogszabály szövege alapján ezekben az esetekben elkerülhetetlen az adószám feltüntetése. Az Áfa törvény ugyanakkor nem követeli meg a teljes adószám feltüntetését vevői oldalon, hanem megelégszik a törzsszám feltüntetésével.

Közösségi adómentes értékesítés esetében a másik közösségi tagállamban nyilvántartásba vett adóalany adószámát szintén kötelező feltüntetni. Amennyiben a vevő másik tagállamban rendelkezik adóalanyisággal, ugyanakkor a számlán nem kerül feltüntetésre a közösségi adószáma, akkor belföldi adóköteles értékesítésként szükséges a számlát kiállítani.

Gyakori, hogy belföldi adóalany vevő esetében az értékesítő a vevő közösségi adószámát tünteti fel a számlán. Mivel belföldi ügylet esetében a közösségi adószám nem értelmezhető, ezért ezt a számla kiállítást egyértelműen hibás gyakorlatnak lehet mondani.

Az áfa csoport vevő esetében az adószám kérdése sokkal egyértelműbb, mint az értékesítői oldalon. Az Áfa törvény alapján kizárólag a vevő csoportos adóazonosítóját szükséges feltüntetni a számlán, nem szükséges a vevő csoport tag adószámának a feltüntetése. A gyakorlatban ez utóbbi is jellemzően feltüntetésre kerül, ugyanakkor ezt nem lehet hibaként értékelni. Azt ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az áfa csoportazonosítónak mindenképp feltüntetésre kell kerülnie.

Amennyiben a vevő tao csoport tagja, akkor hasonlóan az értékesítő oldalán történő adószám feltüntetéshez, nem szükséges a tao csoport azonosítóját feltüntetni. A jogszabályi kötelezettség az Áfa törvény szerinti adószám feltüntetésére vonatkozik.

 

Más személy adószámának a feltüntetése

 

Amennyiben már túl vagyunk egy gazdasági esemény két nagyon fontos szereplőjének az adószámán, a vevőnek és az eladónak az adószámán, akkor már azt gondolnánk, hogy már az adószám kérdésén is túl vagyunk. Ugyanakkor az Áfa törvény tartalmaz ebben az esetben még meglepetést. Amennyiben egy adóalany pénzügyi képviselőt is alkalmaz, akkor kötelező a pénzügyi képviselő nevének, címének és adószámának a feltüntetése a számlán.

Meghatalmazotti számlázás esetében a meghatalmazott adószámát nem szükséges feltüntetni a számlán. Ez alól természetesen kivétel a meghatalmazotti számlázás speciális esete, az önszámlázás. Önszámlázás esetében a számlán szükséges feltüntetni az „önszámlázás” kifejezést. A vevő adószámának a feltüntetése önszámlázás esetében is csak akkor kötelező, amennyiben az áthárított adótartalom eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot, fordított adózású gazdasági esemény szerepel a számlán, vagy pedig közösségi értékesítésről szól a bizonylat.

 

Czöndör Szabolcs
főosztályvezető
NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága
Informatikai és Transzferár Ellenőrzési Főosztály

 

 

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2020 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról